TINOL ŽICA

Tinol žica za lemljenje je žica koja se koristi pri mekom lemljenju. Ovo je nezaobilazni deo svakog rada sa lemilicom i potreban vam je za rad. Ukoliko planirate da nešto lemite, trebaće vam Tinol žica. Izuzetno je pogodna za obradu tankog sloja bakra ili bakarne žice.

O tinol-u

Šta je tinol žica?
Tinol žica je tanka legura koja služi za lemljenje. U svom sastavu najčešće ima olovo i kalaj koji se tope na nižim temperaturama u odnosu na ostalo gvožđe. Upravo zbog toga lako se topi u dodiru sa zavrejanim gvožđem (kao što je lemilica) i tako popunjava deo koji treba lemiti. Tinol žica je prepoznatljiva zbog kvaliteta koji se pokazuju pri samom procesu lemljenja i trajanju takvog lema.

Sastav tinol žice
Najčešći sastav Tinol žice je kombinacija elemenata Sn (kalaj), Pb (olovo), Cu (bakar) i predstavlja leguru ovih prirodnih elemenata u odnosu koji omogućava lako topljenje na nižim temperaturama. Tinol žica može biti i sa jezgrom fluksa i to su punjene Tinol žice.

Fluks je na bazi kolofonijumske smole sa halogenovanim aktivatorima, i prilikom lemljenja ostavlja za sobom samo male količine ne-korozivnih ostataka koji se ne moraju uklanjati pa je ova kombinacija i laka za rad.

Posebne odlike Tinol žice
Tinol žica nije slučajno prepoznata kao najbolja. Odlikuje se visokim kvalitetom i karakteristikama koje odgovaraju većini majstora. Na sve to najviše utiče lako vezivanje pa je omogućeno brzo popravljanje i spajanje. Još jedna bitna odlika je velika aktivnost, odnosno brza disperzija i minimalni elektro-bezbedni ostaci.

Tinol žica tačka topljenja
Tinol žica se topi na oko 180 stepena Celzijusa što je čini lako obradivom i upotrebljivom upravo za lemljenje. Zbog toga lemilica koristi metal koji ima mnogo višu tačku topljenja i lako oblikuje i razliva Tinol žicu. Radna temperatura na kojoj se Tinol žice najbolje oblikuju u lem je oko 300-400 stepena Celzijusa.

SVI PROXXON PROIZVODI