Izaberite stranicu

Tinol žica

Tinol žica za lemljenje je žica koja se koristi pri mekom lemljenju. Ovo je nezaobilazni deo svakog rada sa lemilicom i potreban vam je za rad. Ukoliko planirate da nešto lemite, trebaće vam Tinol žica. Izuzetno je pogodna za obradu tankog sloja bakra ili bakarne žice.

Šta je tinol žica?

Tinol žica je tanka legura koja služi za lemljenje. U svom sastavu najčešće ima olovo i kalaj koji se tope na nižim temperaturama u odnosu na ostalo gvožđe. Upravo zbog toga lako se topi u dodiru sa zavrejanim gvožđem (kao što je lemilica) i tako popunjava deo koji treba lemiti. Tinol žica je prepoznatljiva zbog kvaliteta koji se pokazuju pri samom procesu lemljenja i trajanju takvog lema.

Sastav tinol žice

Najčešći sastav Tinol žice je kombinacija elemenata Sn (kalaj), Pb (olovo), Cu (bakar) i predstavlja leguru ovih prirodnih elemenata u odnosu koji omogućava lako topljenje na nižim temperaturama. Tinol žica može biti i sa jezgrom fluksa i to su punjene Tinol žice. 

Fluks je na bazi kolofonijumske smole sa halogenovanim aktivatorima, i prilikom lemljenja ostavlja za sobom samo male količine ne-korozivnih ostataka koji se ne moraju uklanjati pa je ova kombinacija i laka za rad.

tinol žica najbolja cena beograd

Posebne odlike Tinol žice

Tinol žica nije slučajno prepoznata kao najbolja. Odlikuje se visokim kvalitetom i karakteristikama koje odgovaraju većini majstora. Na sve to najviše utiče lako vezivanje pa je omogućeno brzo popravljanje i spajanje. Još jedna bitna odlika je velika aktivnost, odnosno brza disperzija i minimalni elektro-bezbedni ostaci.

Tinol žica tačka topljenja

Tinol žica se topi na oko 180 stepena Celzijusa što je čini lako obradivom i upotrebljivom upravo za lemljenje. Zbog toga lemilica koristi metal koji ima mnogo višu tačku topljenja i lako oblikuje i razliva Tinol žicu. Radna temperatura na kojoj se Tinol žice najbolje oblikuju u lem je oko 300-400 stepena Celzijusa.